Management Committee

Management Committee 2023-24

Sri. G. Vimalchandji Jhabakh ,IRS (Retd.)            -  Ex-Officio Member

(President, S.M.J.K.Sangh)

Sri. P. Gautamchandji Vaid, B.E.                            - Chairman

(Hon.Secretary, S.M.J.K.Sangh)

Sri. Dr. Gyanji Jain , B.Tech, M.A., Ph.D               -  Hon.Secretary & Correspondent

Sri.P. Yashwantji Vaid, B.E                                     -  Asst.Secretary

Sri. B. Ashok chandji kanuga                                  -  Treasurer

Sri. K. Prakashchandji Jain, B.E.,                           -   Member

Sri. J. Harakhchandji Golecha, B.Com                  -   Member

Sri. G. Ratanchandji Sancheti                                  -   Member

Sri. A. Ranjeetji Golecha                                            -   Member

Sri. D. Mohanchandji Khatod, C.A.                        -  Member

Sri. A. Nihalchandji Nahar, B.Sc                             -  Member

Sri. A. Uttamchandji Singhwi                                  -  Member

Sri. T. Ravindrakumarji Chhajlani,B.Com            -  Member

Sri. P. Raunakji Daga, B.Com                                  -  Member

Sri. J. Rajendrakumarji Kanuga                              -  Member

Sri. M. Rajendrakumarji Vaid, B.Com                   -  Member

Sri. H. Dharmendraji Luniya                                   -  Member

Smt. Aruna Chopda B.A.B.L.                                   -  Member

Sri. K. Uttamchandji Bafna                                      - Member

Smt. V. Umamaheswari, Principal                          -  Ex-Officio

Sri. K. Naresh Kumarji Kataria                               - Spl.Invitee

Sri. P. Jeetendra Kumar Golecha                            - Spl.Invitee

Smt. T .D. Mullai, Asst Principal(i.c)                     - Spl.Invitee

Smt,.K. Sathyabama,HM                                          - Spl.Invitee

Advisory Board
Sri.M.Harish chandji Betala,
Sri.T.Prakashchandji Golechha
Sri.K.Uttamchandji Bafna